Krav

Ressurser

Kontakt

Jussbuss

Oslobasert. Hjelper folk over hele landet. @jussbussoslo eller her

Barnas jurist

Hjelper barn og unge under 25 år. @barnasjurist eller her

Jurk

Juridisk rådgivning for kvinner. Hjelper kvinner over hele landet. @jurkno eller her

OMOD

Organisasjonen mot offentlig diskriminering. Kontakt her

Gatejuristen

Hjelper folk som er eller har vært i rus. Kontakt her

Jussformidlingen

Bergenbasert. Hjelper folk i landet. @jussformidlingen eller her

Jusshjelpa

Basert i Nord-Norge, hjelper folk over hele landet. @jusshjelpa eller her

Leieboer-
foreningen

Hjelper leieboere over hele landet. Medlemskap kreves. @leieboerforeninga eller her

Studentjuristen

Basert på Sørlandet, hjelper folk over hele landet. @studentjuristen eller her